Bổ Máu ST (60 viên)

390.000

Hỗ trợ bổ huyết, giúp tăng cường sức khỏe, giúp nâng cáo sức đề kháng.

  • Sản phẩm đã được cấp bản công bố sản phẩm số 7043/2021/ĐKSP
  • Bản công bố quảng cáo sản phẩm số 2265/2021/XNQC-ATTP

Hết hàng