Danh sách nhà thuốc tại Hòa Bình

1. Phường Hữu Nghị

Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Nhà Thuốc Nam Hải 376 Tổ 15 Phường Hữu Nghị  0888514388

2. Phường Phương Lâm

Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Nhà Thuốc Quang Chính 58 Tổ 31 Ngô Thì Nhậm 0989899525